• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سوال ششم مسابقات جهانی ریاضی ۲۰۱۸، آسان ولی ...