• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همه شکل‌ها مربع هستند. مساحت مربع وسطی چقدر است؟