• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک الگوی شگفت انگیز هندسی