• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چو یک مه برآمد به چرخ برین - به گردون برآمد ز ایران زمین