• 5 سال پیش afshin ریاضیات dadmanesh.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نظریه آشوب و اثر پروانه‌ای