• 5 سال پیش Phatzimo گرافیک roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهترین پوسترهای شصت و نهمین دوره جوایز بافتا / ۲۰۱۶ BAFTA AWARDS