• 6 سال پیش afshin ریاضیات roshd.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اعداد اول به هم نزدیک‌تر شدند