• 7 سال پیش afshin ریاضیات mathysc.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شماره دهم پرگار، فصل‌نامه المپیاد ریاضی، پاییز 1394 [PDF]