• 6 سال پیش darbare طراحی صنعتی roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    داستان توسعه سرفس استودیو؛ مایکروسافت چگونه کامپیوتر رومیزی را دوباره خلق کرد؟