• 7 سال پیش darbare طراحی صنعتی 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کلاه ایمنی از جنس کاغذ، برنده رقابت جیمز دیسون ۲۰۱۶