• 7 سال پیش darbare طراحی صنعتی 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کفش آرچیتک با طرح مشبک، تولید شده به روش پرینت سه بعدی