• 7 سال پیش darbare طراحی صنعتی roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سخنرانی و نمایش آثار پریسا تشکری در تایپه