• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر چرخ ماشین‌ها به شکل دایره نبود خیابان‌ها چه شکلی بودند؟