• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این شکل با اتصال مربع‌ها درست شده است. اندازه زاویه ABC> چقدر است؟