• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    منحنی برنولی (Lemniscate de Bernoulli)