• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تغییرشکل پیوسته میان یک فنجان و پیراشکی (چنبره) که نشان می‌دهد با هم همسان‌ریخت هستند