• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مثلثی با اضلاع گویا و مساحتی برابر ۱۵۷