• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۸۲۰۰۰ کوچکترین عدد طبیعی بزرگتر از یک است که در نمایش آن در مبنای ۲، ۳، ۴ و ۵ فقط ارقام ۰ و ‍۱ ظاهر می‌شوند