• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر مقدار عدد π را فراموش کردید، از این رابطه تا ۴ رقم بعد از اعشار آنرا محاسبه کنید