• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در سال 1988 کانوی (J.H. Conway) این رابطه را کشف کرد ولی هنوز توضیح قانع کننده ای برای آن پیدا نشده