• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ریشه‌ی πام عدد ۴ با این برابری حدی قابل محاسبه است!