• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تقریب عدد پی با ۵۰ رقم دقت توسط رامانوجان