• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یکی از قدیمی ترین نمایش‌های عدد فی یا عدد طلایی