• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک برابری که توسط گاوس و در سن 21 سالگی هنگام رسم 17 ضلعی معروفش کشف شد