• 22 روز پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    يک روش جالب برای تولید توانهای چهارم اعداد طبیعی