• 11 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    الگوی عجیب ظهور اعداد فیبوناتچی پیش از اینکه در ارقام دیگر پنهان بشوند