• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ساختار هندسی یک تخم مرغ ایده آل و عدد فی