• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    يک رابطه جالب مرتبط با ۲√. آیا می‌توانید علت این رابطه را توضیح دهید؟