• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک الگوی زیبا که تا ۹ تکرار دوام می‌آورد