• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با ترکیب نقاط ثابت و متحرک میتوان مانند این شکل منحنی‌های پیچیده بی نام و نشان ترسیم کرد