• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک تقریب شگفت‌انگیز که عدد e را تا 18457734525360901453873570 رقم بعد از اعشار به درستی به دست می‌دهد