• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک دایره و چند پاره خط و هزار جور منحنی بی‌نام و نشان