• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کارهای جیمز وات مخترع موتور بخار منجر به کشف منحنی‌هایی شد که به منحنی‌های وات مشهورند