• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    عدد اول قابل تغییر (permutable prime) عددی اولی است که با تغییر محل ارقامش اول باقی می‌ماند