• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مسئله جوزفس بنام مورخ یهودی (Titus Flavius Josephus) که در قرن یکم میلادی میزیسته نامگذاری شده است