• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک مربع با اضلاع ۵√ در ۵√ با یک کاغذ کادوی ۵ در ۲ قابل پوشاندن است.