• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    منحنی مماس به خطوطی که مساحت یک نیم دایره را به نسبت ۱ به ۹ تقسیم می‌کنند.