• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    لئوناردو داوینچی برای اولین بار روش زیر را برای رسم بیضی ارائه داد