• 8 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک برابری ساده و شگفت انگیز