• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مجموع توان‌های ۱/۳ برابر است با ۱/۲