• 4 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مجموع توان‌های ۱/۳ برابر است با ۱/۲