• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برخلاف آنچه به نظر می‌رسد یک شکل با حجم متناهی ممکن است سطحی نامحدود داشته باشد