• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک راه ساده برای به خاطر سپردن تعداد ثانیه‌های یک سال