• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری حد sin(x)/x وقتی x به سمت صفر میل می‌کند