• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این برابری را گاوس در ۲۱ سالگی کشف کرد