• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در میان هر ۵ نقطه در صفحه که هیچ سه تایی از آنها روی یک خط نباشند همواره میتوان گوشه‌های یک چهار ضلعی محدب را پیدا کرد