• 4 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کاریکاتور چهره لژاندر، تنها تصویر موجود از او