• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات نامتناهی بودن یا نبودن تعداد دوقلوهای اول یک مسئله حل نشده است ولی مجموع معکوسات اعداد اول دوقلو مقداری محدود است.