• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مثلث سرپینسکی مساحتی برابر با صفر و محیطی نامحدود دارد