• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر عاشق نام چندوجهی های عجیب و غریب هستید این شکل را ببینید