• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک برابری نادرست که عدد پی را تا چهل و دو میلیارد رقم بعد از اعشار بدرستی بدست می‌دهد